Środowisko naturalne powinno przetrwać w takim stanie, aby kolejne pokolenia również mogły się z niego cieszyć, korzystać ze wszelkiego rodzaju dostępnych możliwości. Wspólne działania na pewno na to pozwolą. Również, jeżeli weźmie się pod uwagę prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego właśnie w tym względzie firmy starają się o to, aby został im przyznany certyfikat ISO 14001. 

Pin It 44 55