Czy łatwo wypracować sobie zaufanie w świecie wirtualnym, gdzie tak naprawdę nie ma pewności co do tego, kto znajduje się po drugiej stronie komputera? Temat, który omawiany może być z najróżniejszych stron. Po części odpowiedzią na to może być stworzenie Trust Stamp Case Study.

Pieczęć zaufania

Trust Stamp, po polsku Pieczęć Zaufania, ma sprawić, że poruszanie się po świecie wirtualnym stanie się zdecydowanie bezpieczniejsze. W jaki sposób jest to możliwe? Z połączenia sztucznej inteligencji, biometrii, cyberbezpieczeństwa, a także prywatności. Cztery główne filary, które pomogły stworzyć produkt, jaki wykorzystywany może być przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Trust Stamp wymaga dopasowania indywidualnego, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Pomóc w tym może m.in. 10Clouds.

Obszary działania

Trust Stamp Case Study wymaga działania w trzech głównych obszarach, aby móc faktycznie mówić o dużym poziomie bezpieczeństwa. O czym jest dokładnie mowa?

Indywidualnie stworzona tożsamość

Dopasowane do użytkowników, w szczególności jeżeli chodzi o cechy charakterystyczne. Jest to możliwe dzięki innowacjom, na jakich opiera się Pieczęć Zaufania. Wszystkie zebrane dane dla poszczególnych tożsamości, można bezpiecznie przechowywać, a jeżeli wymaga tego okoliczność – udostępniać.

Dobre zasilenie transakcji

Odpowiednim przykładem może być chociażby zakładanie konta, czy też dostęp do usług publicznych. Obydwie strony zaangażowane w ten temat (osoba fizyczna i organizacja), zapewniają sobie bezpieczeństwo danych, jak również większą integralność systemową. Innowacje Trust Stamp pomagają podnieść całkowicie tematykę związaną z tożsamością w systemie.

Maksymalne ograniczenie ryzyka

Użytkownicy Pieczęci Zaufania muszą mieć świadomość, że ich dane znajdują się pod ścisłą kontrolą, bez możliwości rozpowszechniania ich bez ich wiedzy. Jak bowiem wiadomo, utrata danych może doprowadzić do nieodwracalnych szkód.

Zalety Trust Stamp

To nowa propozycja, która spotkać się może z ogromną rezerwą. Dlaczego? Ponieważ jest to rozwiązanie, które nie jest jeszcze znane. Warto więc przekonać się, że zastosowanie Trust Stamp ma ogrom zalet:

  • rozwiązania dopasowane do użytkownika,
  • innowacyjne badania i rozwój,
  • skoncentrowana integracja,
  • możliwość osiągnięcia globalnego zasięgu.

Może znajomość owych zalet spowoduje, że zdecydowana większość osób będzie gotowa do tego, aby zainwestować w produkt o nazwie Trust Stamp. 

 

Comments are closed.

Pin It